Konkurenční boj

Bojím se nové konkurence...


Věděli jste, že v roce 2013 a 2012 (zdroj: ÚZIS)

  1. V ČR působilo přes 2900 lékáren a výdejen.
  2. Průměrná uváděná tržba lékáren základního typu v roce 2012 je 1.756 tis. Kč/měsíc.
  3. Hodnota 1 průměrného receptu v lékárně je 620 Kč (úhrada ZP + doplatky).
  4. Hodnota roční průměrné útraty 1 obyvatele za sortiment volného prodeje je 870 Kč.
  5. 1 obyvatel si průměrně za rok vyzvedne 6,56 receptu.


Modelový případ

Jste dlouhodobým provozovatelem lékárny a najednou se dozvíte, že ve velmi blízkém okolí Vaší lékárny se chystá otevření nové lékárny.

Co zpravidla můžete očekávat:



Cenová válka vede ke ztrátám všech stran.



Výhody zapojení se do projektu ŠANCE PRO LÉKÁRNU

ŠANCE PRO LÉKÁRNU

Vyhledání konkurenčních výhod konkrétních lékáren a zvýšení jejich potenciálu.




Co jsme schopní pro Vás udělat

ŠANCE PRO LÉKÁRNU 1. PROVEDEME ANALÝZU KUPNÍHO A PRESKRIPČNÍHO POTENCIÁLU
Kupní potenciál je definován jako kupní síla všech potencionálních klientů z Vašeho okolí. Je složena jak z tržeb z receptů, tak i z tržeb z volného prodeje. Preskripční potenciál je množina všech tržeb od spádových lékařů ve Vašem okolí. Kupní potenciál vypočítáváme na základě našich unikátních postupů a nástrojů.

2. PROVOZNÍ A MARKETINGOVÝ AUDIT
Provozní audit je unikátním nástroj vyvinutým společností MEDICAL CONSULTANTS s.r.o. na základě dlouholetého výzkumu a vývoje prodejních modelů. Jeho základní podstatou je detailní analýza celého procesu provozu lékárny a porovnání s modelem. Rozsah je prakticky od vzhledu vstupní výlohy až po nastavení přístupových práv jednotlivých uživatelů informačního systému.

Marketingový audit je dalším z našich unikátních nástrojů. Marketing je jedním z nejdůležitějších částí úspěšného provozu lékárny. A přesto se v něm dělá nejvíce chyb. Dochází zde zpravidla ke střetu zájmů lékárny a jednotlivých dodavatelů léčiv a léčivých přípravků. Z výsledků nám často vyplyne, že převažuje propagace produktů, jejichž podíl na celkové tržbě je zanedbatelný.


MARKETINGOVÁ STRATEGIE
Marketingová strategie je tvořena na základě podrobné analýzy Vaší lékárny, je tedy vždy unikátní. Zjednodušeně řečeno, se snažíme o maximalizaci silných stránek lékárny a naopak minimalizaci těch slabých. Tato strategie bude podrobným návodem pro úspěšný provoz vaší lékárny.

ZMĚNA VZHLEDU LÉKÁRNY
Ve spolupráci s předním českým architektem Adamem Rujbrem se dlouhodobě zabýváme vývojem nábytkových a prodejních konceptů, které vycházejí z nejmodernějších poznatků v oblasti space managementu, ergonomie a behaviorálního chování.. Navrhujeme vždy vzhled lékáren tak, aby dokázal přilákat a udržet Vaše klienty.

SPACE MANAGEMENT
Space management je moderním oborem, prostřednictvím kterého vymýšlíme a rozmisťujeme nábytkové koncepty po oficíně tak, aby dokázali přitáhnout pozornost klienta na cílový produkt.

KATEGORIZACE SORTIMENTU
Cílem kategorizace sortimentu je zlepšení orientace klienta při hledání vhodného sortimentu OTC pro řešení jeho požadavku. Klient zpravidla přichází s cílem vybrat správný prostředek např. na léčbu chřipky a kategorizace mu pomáhá s lepší orientací. Snažíme se vždy uzpůsobit vystavení OTC potřebám zákazníků a preferovat ty výrobky, které jsou podporovány reklamou a mají nejvyšší tržní podíl.

MERCHANDISING
Merchandising je inovativní obor, který se zabývá komplexní péčí o produkty a zvyšuje jejich šanci impulzivnímu nákupu klienta. V případě lékárny jde o OTC, kde se snažíme prostřednictvím plánogramů navrhnout optimální vystavení v oficíně.

KOUČING
Cílem koučingu je zvyšovat prodejní dovednosti personálu lékáren, které by měly vést ke zvyšování tržeb. Vycházíme z metod behaviorálního marketingu.

INTERIM MANAGEMENT
Interim managementem je v našem projektu činnost dodávky převzetí manažerských služeb profesionálem na dobu určitou. Nejedná se o převzetí výkonu činností spojených s běžnou činností lékárníků a laborantů.

OSLOVENÍ PRESKRIBUJÍCÍCH LÉKÁŘŮ
Na základě našich unikátních postupů zpracujeme mapu všech potencionálních preskribujících lékařů v okolí lékárny. Dokážeme predikovat potencionální přínos z receptů a navrhneme strategii na oslovení těchto lékařů.



Víte, jaký je rozdíl mezi virtuálním řetězcem, franchízou a řetězcem:

Franchíza Virtuální řetězec Skutečný řetězec
Jednotný vzhled lékáren ANO NE ANO
Označení lékáren ANO ANO ANO
Centrální nákupy ANO ANO ANO
Řízení skladových zásob ČÁSTEČNÉ NE ANO
Jednotný věrnostní program ANO NE ANO
Distribuce letáků ANO ANO ANO


Mám zájem se dozvědět více o projektu ŠANCE PRO LÉKÁRNU