O projektu - Šance pro lékárnu

Jsme schopni nabídnout pomoc prakticky každé lékárně...


Co je to projekt ŠANCE PRO LÉKÁRNU

Projekt ŠANCE PRO LÉKÁRNU nabízí komplexní řešení všem nezávislým lékárnám, které se obávají konkurence zejména ze strany řetězcových lékáren nebo mají zájem zlepšovat své podnikání.ŠANCE PRO LÉKÁRNU

Pro koho je projekt ŠANCE PRO LÉKÁRNU určený

Jsme schopni nabídnout pomoc prakticky každé lékárně a našim klientem se zpravidla stane lékárna, která řeší některý z modelových příkladů:

 1. Bojím se nové konkurence
 2. Nejsem spokojený s tržbami
 3. Mám málo zákazníků
 4. Ztrácím významné preskribující lékaře
 5. Rád bych změnil svou lékárnu
 6. Obdržel jsem nabídku na prodej lékárny, ale nebyl jsem spokojený s cenou
 7. Nemám pokračovatele


Kdo stojí za projektem ŠANCE PRO LÉKÁRNU

Za projektem ŠANCE PRO LÉKÁRNU stojí tým specialistů na oblast marketingu a managementu jak lékáren, tak i zdravotních zařízení z firem MEDICAL CONSULTANTS s.r.o. a PHARMACY CONSULTANTS s.r.o.

 1. Jsme 100% nezávislí odborníci bez vazby na nějaký řetězec nebo distributora.
 2. Máme dlouholeté zkušenosti z lékárenství i zdravotnictví.
 3. Vyvíjíme unikátní nástroje pro řízení a marketing lékáren.
 4. Působíme dlouhodobě jako kvalifikovaní transakční poradci při prodeji lékáren.

MUDr. Petr Latner, MBA - projektový manažer MUDr. Petr Latner, MBA - projektový manažer
V roce 1997 ukončil studium na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2010 získal titul MBA na Nottingham Trent University. Od roku 1998 se specializuje se na marketing a management zdravotních zařízení. Působí jako nezávislý konzultant a projektový manažer pro české i zahraniční klienty v oblasti zdravotnictví.


PharmDr. Štěpán Latner - specialista na provozní management lékáren
V roce 2005 ukončil doktorandské studium na Karlově univerzitě v Hradci Králové. V rámci projektu se specializuje na provozní management lékáren a kategorizaci sortimentu.


Ing. Arch. Adam Rujbr – specialista na interiér lékáren
Promoval v roce 1998 na fakultě architektury VUT v Brně. Od roku 2004 vede vlastní studio s kancelářemi v Praze a Brně. Jeho práce jsou prezentovány v řadě domácích i zahraničních publikací. Ve spolupráci se společností MEDICAL CONSULTANTS vyvíjí inovativní lékárenské koncepty.


Bc. Klára Vyskočilová – týmový koordinátor
Je studentem Mendelovy univerzity Brno – Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. V rámci týmu zajišťuje analýzu ekonomických údajů a působí jako koordinátor týmu.
Za dobu naší dlouhodobé praxe jsme si ověřili, že každá lékárna na vhodném místě má možnost vylepšovat své služby a tím růst.
ŠANCE PRO LÉKÁRNU

Co nás vedlo k vytvoření projektu ŠANCE PRO LÉKÁRNU

Při naší práci v MEDICAL CONSULTANTS jsme zjistili, že nezávislým lékárnám chybí kvalifikovaná podpora v oblasti marketingu a managementu. Naopak řetězcové lékárny se naučily velmi účelně pracovat s nástroji marketingu a jejich prostřednictvím posilují své postavení na trhu.

Na základě naší dlouhodobé činnosti a zpětné vazby od našich klientů – lékáren jsme zjistili následující fakta:

 1. Segment řetězcových lékáren kontinuálně expanduje prostřednictvím akvizic nebo budováním lékáren na "zelené louce"
 2. Marketing řetězcových lékáren převyšuje marketing nezávislých lékáren
 3. Segment řetězcových lékáren trvale posiluje svou pozici na trhu prostřednictvím centrálního marketingu a všech jeho nástrojů
 4. Průměrné tržby řetězcových lékáren převyšují průměrné tržby nezávislých lékáren
 5. Nabídka virtuálních řetězců a nákupních aliancí zpravidla nevychází z unikátnosti konkrétní lékárny
 6. Při prodeji lékáren dochází k zásadním rozporům mezí vstupní (indikativní) nabídkou a kupní cenou
 7. Příprava společnosti na prodej je skoro vždy podceňována

Za dobu naší dlouhodobé praxe jsme si ověřili, že každá lékárna na vhodném místě má možnost vylepšovat své služby a tím růst.

Je potřeba vždy vycházet z důkladné analýzy místního prostředí a na základě jeho výsledků zpracovat účelnou marketingovou strategii a umět ji zavést do praxe.Projekt ŠANCE PRO LÉKÁRNU je podanou rukou pro Vás.


Věděli jste, že