PharmTESTER

Co je to PharmTESTER?

Co je PharmTESTER“ - jde o jednoduchou aplikací, která Vám na základě zadaných údajů k Vaší lékárně ukáže srovnání tržeb, počtu lékáren a průměrné hodnoty na 1 recept s průměrnými statistickými hodnotami v České republice. Pro skutečné stanovení Vašeho potenciálu doporučujeme náš produkt PharmANALYZATOR.

Tržby lékárny

Tržba lékárny je základním měřítkem úspěšnosti pro své majitele. Pro základní srovnání používáme statistickou hodnotu průměru tržby na jednu lékárnu základního typu. Tento výsledek slouží jako základní pilíř pro výpočet konkurenčního prostředí. Vyhodnocení detailního potenciálu tržeb by mělo být provedeno prostřednictvím našeho profesionálního produktu PharmANALYZATOR, který už pracuje s mnoha provozními parametry.

Více zde »

Konkurence lékáren ve městě

V praxi musí mít každá lékárna určitý počet svých klientů, kteří ji dokážou generovat tržby pokrývající náklady a generující zisk. Pro primární analýzu se používá srovnání s průměrnou hodnotou počtu obyvatel připadajících na jednu lékárnu. Pokud výsledek je nižší než statistická hodnota, tak se musí lékárna více snažit na dosažení vyšší tržby. Pro detailní posouzení se musí vycházet ze skutečných nákladů konkrétní lékárny, které ovlivňuje zejména hodnota výše nájemného a mzdových nákladu.

Více zde »

Tržba na jeden recept

Je jedním z důležitých ukazatelů o činnosti lékárny je průměrná tržba za jeden recept. Primární porovnání provádíme se statistickou hodnotou průměrného receptu publikované v ročence ÚZIS. Tato hodnota vypovídá, jaké recepty tvoří podstatu Vašich tržeb z této oblasti. Pro detailní analýzu již využíváme náš nástroj pharmANALYZATOR a vycházíme z historie prodejů a skladby preskribujících lékařů.

Více zde »